Sáng 14-6, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), với 414/453 đại biểu tán thành và chỉ có 31 đại biểu không tán thành, 8 đại biểu không biểu quyết.

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa - ảnh 1
Luật Giáo dục (sửa đổi) được 414/453 (85,54%) đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua sáng 14-6. Ảnh: Đại Thanh 

Toàn văn Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) các đại biểu Quốc hội thông qua, mời bạn đọc xem TẠI ĐÂY 

Thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa - ảnh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình giải trình một số ý kiến về Luật Giáo dục.

Theo đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông, kiến thức phổ thông vào hệ thống văn bằng, chứng chỉ; làm rõ giá trị pháp lý của các loại giấy chứng nhận. Ý kiến của ĐBQH là xác đáng, UBTVQH đã bổ sung quy định về giá trị pháp lý của hai loại giấy chứng nhận này vào Luật. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hình thức tự học tại gia đình. UBTVQH cho rằng đây là một chính sách mới, chưa được thí điểm tại Việt Nam nên cần được tổng kết, đánh giá. Luật đã quy định hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, công nhận các hình thức học từ xa, tự học, tự học có hướng dẫn để mở rộng, đa dạng các hình thức học tập theo nhu cầu của người học.

“Đây là cơ sở tạo hành lang pháp lý cho hình thức này phát triển khi điều kiện cho phép. Vì vậy, UBTVQH giữ quy định này…”, ông Phan Thanh Bình nói.

Về sách giáo khoa (SGK), có ý kiến đề nghị quy định SGK phải được sử dụng ổn định, lâu dài. Có ý kiến đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK. Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cho Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK giáo dục phổ thông (GDPT).

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng ý kiến của đa số ĐB đồng ý pháp điển hóa Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội XIII về có một chương trình GDPT thống nhất cả nước, có một số SGK cho mỗi môn học, giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành SGK sử dụng trong cả nước.

Về thẩm quyền quyết định việc lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong các cơ sở GDPT trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, luật được chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Về Hội đồng quốc gia thẩm định SGK GDPT, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định SGK, bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hội đồng phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. Trên cơ sở quy định cụ thể về thành phần, cơ cấu này, việc giao Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK theo từng môn học ở từng cấp học, để thẩm định SGK và chịu trách nhiệm về SGK GDPT là phù hợp với thẩm quyền chuyên môn mà vẫn bảo đảm tính khách quan. Vì vậy, UBTVQH giữ như Luật.

Chính phủ sẽ quy định mức hỗ trợ sinh viên sư phạm

Có ý kiến đề nghị đối với cấp học phổ thông, mở rộng đối tượng tuyển dụng vào nghề giáo đối với người không học sư phạm. Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Luật quy định ngành giáo dục được tuyển dụng người “có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.

Một số ý kiến đề nghị sinh viên sư phạm không phải hoàn trả tiền được hỗ trợ đóng học phí và chi phí sinh hoạt; có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của chính sách hỗ trợ này.

Tiếp thu ý kiến ÐBQH và để bảo đảm tính khả thi, Luật giao Chính phủ quy định cụ thể chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm (Ðiều 85). Theo đó việc hoàn trả tiền hỗ trợ sẽ được quy định ở văn bản dưới luật. Ðồng thời, phải quy hoạch lại các cơ sở đào tạo sư phạm để bảo đảm cân đối giữa đào tạo và tuyển dụng giáo viên.

Làm rõ việc miễn học phí theo lộ trình đối với trẻ em 5 tuổi, học sinh THCS có bao gồm học sinh trong trường tư thục, dân lập hay không. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Luật đã quy định trẻ em mầm non 5 tuổi ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.

“Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi thuộc các địa bàn còn lại và học sinh THCS, Luật quy định“được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”, tạo hành lang pháp lý để Chính phủ chủ động về lộ trình, đối tượng áp dụng bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế đất nước…”, ông Phan Thanh Bình nói.