Bộ GD&ĐT vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương.

Về cơ bản trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng, khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020.

Cụ thể, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của hầu hết các môn thấp hơn trung bình điểm học bạ lớp 12. Riêng môn Giáo dục công dân có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao hơn điểm trung bình học bạ lớp 12 ở hầu hết các tỉnh/thành phố.

Kết quả này được Bộ GD&ĐT đánh giá việc kiểm tra và dạy học ở trường phổ thông cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

Theo Bộ GD&ĐT, riêng 2 môn tiếng Anh và Lịch sử, mức chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi có phần cao hơn các môn khác. Điều đó có nghĩa, việc dạy và kiểm tra, đánh giá ở trường chưa tương đồng với thi tốt nghiệp THPT.

So sánh kết quả chênh lệch từng môn ở các địa phương, cho thấy tỉnh Hải Phòng có tỷ lệ chênh lệch khá cao ở hầu hết các môn. Ngoại trừ môn GDCD, 8 môn thi tốt nghiệp THPT của Hải Phòng đều có trung bình điểm cao hơn 1,2. Hà Nội có 2 môn trung bình điểm chêch lệch khá cao là môn Sinh học (3.184) và môn Lịch Sử với (3.37).

TP.HCM, Nam Định có tỷ lệ chênh lệch giữa trung bình điểm thi và trung bình điểm học bạ thấp nhất.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GDĐT và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cần điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học bảo đảm sát hơn với năng lực của học sinh.