Theo đó ngành khoa học máy tính lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,25 điểm. 

Mức điểm chuẩn các ngành như sau:

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 23,25 điểm - ảnh 1

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 23,25 điểm - ảnh 2

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 23,25 điểm - ảnh 3

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 23,25 điểm - ảnh 4

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 23,25 điểm - ảnh 5