Ngày 4-10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm ngoại ngữ tin học và kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá.

Đây là dự thảo lần 3 đã được Sở GD&ĐT cập nhập, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Dự thảo lần này có nhiều điểm mới so với dự thảo và bộ tiêu chí trước đây đã được ban hành.

Bộ tiêu chí an toàn tại cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm 10 tiêu chí thành phần. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở mức đạt hay không đạt, khác với thang điểm 10 so với dự thảo và bộ tiêu chí trước đây. 

Đơn cử, 100% giáo viên, cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục đã được tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được chấm đạt, dưới tỉ lệ này sẽ được đánh giá ở mức không đạt.

Về số lớp, số lượng học sinh trong lớp học, dự thảo bộ tiêu chí quy định số lớp và học sinh trong mỗi lớp không qúa 50% số lượng quy định. Như vậy, để đáp ứng được tiêu chí này, các lớp phải chia lớp để tránh tập trung đông người.

Khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên nhân viên tập trung ngoài phòng học, phòng thi từ 2m trở lên. Nếu thực hiện đúng sẽ chấm đạt, có những thời điểm thực hiện không đúng sẽ bị chấm không đạt. 

Các tiêu chí khác nhử rửa tay bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi làm việc; khai báo y tế; các phòng học, phòng cách ly đúng quy định; tổ an toàn COVID-19; hoạt động bán trú; hoạt động nội trú cũng được đánh giá tương tự.

Bộ tiêu chí tại cơ sở giáo dục mầm non cũng bao gồm 10 tiêu chí thành phần và cách đánh giá tương tự. 

Lớp học ở trường mầm non không được quá 50% (với trường mầm non 25-35 là em mỗi lớp, tuỳ độ tuổi), lớp mẫu giáo tư thục không quá 15 em.

Đối với cơ sở mầm non, tiêu chí hoạt động nội trú ở trường phổ thông được thay bằng tiêu chí "hoạt động sau 16giờ30". Nếu trường mầm non, lớp mẫu giáo không hoạt động sau giờ này, hoặc có hoạt động nhưng đảm bảo phòng chống dịch được chấm đạt. Còn tổ chức hoạt động sau 16giờ30 có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch sẽ được đánh giá không đạt.

Mức đánh giá được thể hiện như sau:

Đạt 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần),

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học).

Riêng bộ tiêu chí tại trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khoá có 9 thành phần. Giáo viên, người học được tiêm đủ vaccine, đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang... là những yêu cầu chính.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong trường học lần đầu tiên đã được ban hành hồi tháng 4-2020. Việc xây dựng lại bộ tiêu chí này nhằm phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay,

Ngày 1-10, UBND TP đã ban hành chỉ thị 18, trong đó đối với hoạt động giáo dục, đào tạo vẫn tiếp tục học trực tuyến, từng bước củng cố các điều kiện để kết hợp với học trực tiếp. 

Xem dự thảo bộ tiêu chí TẠI ĐÂY