Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 1
 

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 2
 

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 3

 

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 4
 

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 5
 

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 6

Thí sinh TP.HCM tranh thủ ôn bài trước giờ G - ảnh 7