Bài giải do thầy Nguyễn Tấn  Đức, giáo viên trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM thực hiện.

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 1

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 2

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 3

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 4

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 5

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh - ảnh 6