Giáo viên giáo dục công dân được cấp báo Pháp Luật TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu như trên đối với các trường THPT và các phòng GD&ĐT quận, huyện. Cụ thể, Sở GD&ĐT TP chỉ đạo các đơn vị cấp cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân lớp 9 và lớp 12 báo Pháp Luật TP.HCM làm tư liệu tham khảo.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị phải xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viện của đơn vị để phục vụ cho công tác giáo dục tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Ngoài ra, đề nghị các trường chủ động cập nhật thông tin, thay thế những nội dung không còn phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục công dân.