Hà Nội: 7 đơn vị sẽ bị khảo sát về mua tài sản công

Đây là nội dung của kế hoạch số 09/KH-KTNS vừa được HĐND TP Hà Nội ban hành. Theo đó, từ ngày 12-4 đến 25-4, 7 đơn vị trên sẽ lần lượt được Ban kinh tế, ngân sách, HĐND TP Hà Nội tiến hành khảo sát về việc mua sắm tài sản công…

Theo HĐND TP Hà Nội, mục đích của cuộc khảo sát là nhằm đánh giá thực trạng tình hình và kết quả thực hiện việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của các đơn vị dự toán ngân sách của TP, từ đó làm rõ những ưu điểm, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung ở thành phố thời gian qua.

Nội dung và phạm vi khảo sát gồm: thực tế triển khai và kết quả của việc thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của TP giai đoạn từ 1-7-2016 đến 31-12-2017; công tác tham mưu, hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội liên quan đến các quy định của TP trong quản lý mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

7 đơn vị chịu sự khảo sát gồm: Sở Tài chính và Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính của 2 sở (Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH) và 4 quận, huyện (Tây Hồ, Đống Đa, Thường Tín, Gia Lâm).