Hà Nội ban hành giá trần dịch vụ chung cư

Theo đó, đối với nhà chung cư không có thang máy được tính 2.400 đồng/m2/tháng cho dịch vụ vệ sinh công cộng (một lần/ngày); quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật; thay, rửa bể nước (sáu tháng/lần); bảo vệ an ninh tòa nhà. Tương tự cho các dịch vụ này, ở tòa nhà chung cư có thang máy - mức thiết yếu và nhà chung cư có thang máy - mức mở rộng có giá 3.100 đồng/m2/tháng và 4.000 đồng/m2/tháng…

Mức giá này được áp dụng tạm thời trong một năm bắt đầu từ ngày 29-9-2011 (ngày ký quyết định). Trường hợp giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ đã có thỏa thuận liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư thì thực hiện theo thỏa thuận đó. Các loại dịch vụ chưa có thì người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thỏa thuận với nhau theo đúng quy định hiện hành.

KT

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.