Hà Nội ban hành giá trần dịch vụ chung cư

Theo đó, đối với nhà chung cư không có thang máy được tính 2.400 đồng/m2/tháng cho dịch vụ vệ sinh công cộng (một lần/ngày); quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật; thay, rửa bể nước (sáu tháng/lần); bảo vệ an ninh tòa nhà. Tương tự cho các dịch vụ này, ở tòa nhà chung cư có thang máy - mức thiết yếu và nhà chung cư có thang máy - mức mở rộng có giá 3.100 đồng/m2/tháng và 4.000 đồng/m2/tháng…

Mức giá này được áp dụng tạm thời trong một năm bắt đầu từ ngày 29-9-2011 (ngày ký quyết định). Trường hợp giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ đã có thỏa thuận liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư thì thực hiện theo thỏa thuận đó. Các loại dịch vụ chưa có thì người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thỏa thuận với nhau theo đúng quy định hiện hành.

KT

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(PLO)- Trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua đã đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu GDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD…