Hai 'ông lớn' bia bị bêu tên vì chậm gửi báo cáo

Theo đó, Bộ Tài chính đã  công khai danh sách 10 người đại diện vốn tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần chưa gửi hoặc gửi chậm báo cáo giám sát tài chính năm 2015 về Bộ Tài chính.

Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Công ty CP Nhựa Việt Nam; Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8; Tổng Công ty CP Sông Hồng; Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam; Tổng Công ty LICOGI, Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng; Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ địa chất; Công ty Tư vấn Triển khai công nghệ và Xây dựng Giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng công bố 11 doanh nghiệp nhà nước chưa gửi hoặc gửi không đúng hạn các báo cáo đánh giá tình hình tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2015.

Cụ thể là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới, Công ty XNK sách báo, Công ty Hãng phim TKKH Trung ương; Công ty nhà xuất bản dân tộc; công ty phát triển công nghệ cao Hòa Lạc,...

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính sáu tháng đầu năm 2016.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31-12-2016, vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính về Bộ Tài chính (trong đó có chín bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương).

Trước thực tế này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 2-2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm