Hậu duệ vua Lý Thái Tổ được bổ nhiệm làm đại sứ

Ông Lý Xương Căn tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ hồi tháng 9 gửi thư đề nghị lên Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch mong muốn trở thành đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và hiến kế phát triển du lịch.

Ông Lý Xương Căn nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong lá thư đề nghị, ông tha thiết được đóng góp chút công sức cho sự phát triển của Việt Nam, du lịch Việt nói riêng. “Đại sứ du lịch phải là người không những có năng lực, khả năng và tâm huyết phục vụ cho sự phát triển du lịch của đất nước, mà còn hiểu biết rõ tình hình và các hoạt động du lịch tại Hàn Quốc” - ông Căn viết.