Hậu Giang: Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ông Đoàn Quốc Thật được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ.

Chiều 18-10, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đoàn Quốc Thật.

Hậu Giang: Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  ảnh 1

Ông Đoàn Quốc (bìa phải), được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ. Ảnh: MỸ MỸ

HĐND thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận cho miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh bốn người, do luân chuyển công tác.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X đối với bốn cán bộ. Đó là: ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Công Thương, ông Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Kỳ họp này cũng thông qua các Nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022...

Phát biểu bế mạc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển việc khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Từ đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.