Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ngày 3-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XIII.
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 8

Toàn cảnh phiên khai mạc hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 9

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 10

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 11

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ảnh 12

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN