Hỗ trợ 260 tỉ cho 12 địa phương khắc phục thiệt hại bão

Theo đó, 12 địa phương được hỗ trợ gồm Nam Định (50 tỉ đồng); Thái Bình (40 tỉ đồng); Hà Nam, Điện Biên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Sơn La (mỗi tỉnh 10 tỉ đồng); Ninh Bình, Hải Phòng, Hòa Bình (mỗi tỉnh 20 tỉ đồng); Hà Giang, Lào Cai (mỗi tỉnh 30 tỉ đồng). Số tiền này được dùng hỗ trợ đời sống người dân và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều...

Đồng thời tạm ứng 50 tỉ đồng cho các tỉnh Nam Định (20 tỉ đồng), Thái Bình (20 tỉ đồng), Hưng Yên (10 tỉ đồng) để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại. Thủ tướng giao UBND các tỉnh, TP sử dụng số vốn được trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng.