Tranh cãi tội hiếp dâm hay giao cấu

Tranh cãi tội hiếp dâm hay giao cấu

(PL)- Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị VKS xem xét lại tội danh để đảm bảo công bằng.