Hoãn xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM

Tòa cho biết phiên xử được dời đến ngày 30-5 để người khởi kiện và người bị kiện đối thoại với nhau.

HĐXX nói việc xin đối thoại của người khởi kiện không phải là lý do theo luật để hoãn phiên tòa vì ông Lý mới có đơn xin đối thoại sau khi tòa đã ấn định ngày xét xử. Đáng lý tòa có thể tổ chức đối thoại ngay tại phiên tòa này nhưng do hai bên cần có thời gian chuẩn bị nên tòa tạo điều kiện và quyết định như trên.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Lý về việc yêu cầu hủy quyết định của UBND TP.HCM. Tại phiên tòa này, ông Lý cho rằng quyết định của UBND TP về việc không công nhận hiệu trưởng đối với ông sai về trình tự thẩm quyền và nội dung trái pháp luật.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định việc UBND TP ban hành quyết định không công nhận chức danh hiệu trưởng với ông Lý là đúng thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định 115 ngày 24-12-2010 của Chính phủ. Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định của UBND TP cũng không trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

HOÀNG YẾN