Hơn 1.500 lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Theo số liệu Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), trong sáu tháng đầu năm, số người VN cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước là 988 người. Số người bị bắt và trục xuất về nước là 518 người, trong đó phần lớn là người lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp. Như vậy đã có hơn 1.500 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

Theo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu lao động nước ngoài của Hàn Quốc năm 2018, dự kiến nước này tiếp nhận 6.300 lao động VN trong lĩnh vực sản xuất chế tạo (chưa bao gồm lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp).

Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, chính phủ VN tiếp tục thực hiện chính sách ký quỹ đối với lao động VN, kiên quyết xử lý các trường hợp lao động vi phạm. Các địa phương có người cư trú bất hợp pháp cao sẽ bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc.