Hơn 1.600 tỉ đồng xây Nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn

Dự án do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.685 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2013 đến 2016.

Nhà máy trên có công suất thiết kế 150.000 m3/ngày đêm (giai đoạn đến năm 2025) để xử lý nước thải sinh hoạt và dịch vụ cho lưu vực Tây Sài Gòn (diện tích khoảng 2.550 ha). Nước thải được xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nước sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, bùn phát sinh sẽ được ép khô chuyển vào bãi thải.

TRUNG THANH