Huyện Nhà Bè cần định hướng để xây dựng trở thành quận

Để có thể trở thành quận, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Đảng bộ và chính quyền huyện Nhà Bè cần chuẩn bị quy hoạch lại sử dụng đất và cơ sở hạ tầng để chuyển sang phát triển thương mại, dịch vụ. Phát triển dịch vụ chất lượng cao không chỉ phục vụ dân cư tại chỗ, mà dịch vụ phải phục vụ nhu cầu của toàn TP, cả nước. Huyện cũng cần quy hoạch hệ thống đô thị để nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thành lập hội đồng phát triển dịch vụ, mời các doanh nghiệp, chuyên gia họp bàn để phát huy sáng kiến của doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện cũng cần hình thành một trung tâm dịch vụ công nghệ cao 4.0, đẩy mạnh đổi mới quản lý, xây dựng phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Nhân đề nghị Đảng bộ huyện Nhà Bè phải biết lắng nghe và gắn bó mật thiết với người dân. Theo ông Nhân, trong hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân rất quan trọng, vì Đảng lãnh đạo mà người dân chưa vào cuộc thì chưa thành công. Muốn hoạt động tốt, phục vụ dân tốt thì phải nghe dân.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị huyện Nhà Bè tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện của nhân dân trong các hoạt động của Đảng và chính quyền, góp phần đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân.

Đây là Đảng bộ cấp quận, huyện đầu tiên của TP.HCM tổ chức đại hội.

Thu nhập của dân từ 38 triệu tăng lên 65 triệu đồng/năm

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện Nhà Bè tăng trưởng đạt mức 12,14%, cao hơn chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân hơn 12,5%. Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai xây dựng ngày càng chặt chẽ; phát triển khu đô thị mới có chuyển biến tích cực; quản lý đất đai xây dựng có nhiều tiến bộ. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa được đưa vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người ở đầu nhiệm kỳ từ 38 triệu đồng/người/năm, đến cuối nhiệm kỳ tăng lên hơn 65 triệu đồng/người/năm. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm