Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 334/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước diễn ra vào ngày 6/8.

Thông báo nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt, vượt mức kế hoạch năm 2014, đồng thời với tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản lý, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư, nguồn nhân lực, thị trường... đặc biệt, quan tâm việc tạo ra sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành để nâng cao sức cạnh tranh.

Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có kết quả cổ phần hóa, thoái vốn thấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; có biện pháp phù hợp để khắc phục, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bám sát đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và khẩn trương nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; đến quý III/2014 công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối Quý IV/2014 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bến Tre... phải thành lập ngay Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp chưa có Ban chỉ đạo và triển khai xác định giá trị doanh nghiệp; phấn đấu trong quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và phê duyệt xong phương án cổ phần hóa. Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Để gắn chặt quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể về thời gian thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán trong quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của từng doanh nghiệp. Việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải được tiến hành chặt chẽ, có kế hoạch, theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý các khoản đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty tại công ty tài chính, ngân hàng thương mại gắn với việc tái cơ cấu các ngân hàng thương mại bảo đảm hiệu quả chung.  

Các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và lộ trình triển khai, trong quý III/2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện. Đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích như môi trường đô thị, cấp, thoát nước, nếu các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu nắm giữ đa số vốn điều lệ thì khuyến khích, với điều kiện doanh nghiệp cam kết cung cấp tốt các dịch vụ công ích này cho nhân dân. Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong tái cơ cấu doanh nghiệp cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

7 tháng qua, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đạt kết quả tích cực. Các cơ chế chính sách quan trọng cơ bản được ban hành, tương đối đồng bộ, tạo khung pháp lý cho việc triển khai. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu năm đã có chuyển biến mạnh so với các năm gần đây, đã sắp xếp 76 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 55 doanh nghiệp. Hiện có 348/432 doanh nghiệp cổ phần hóa đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó 247 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, 88 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp./.

Theo TTXVN
Phỏng vấn nhà thầu trong đoạn ghi âm mặc cả chung chi

Phỏng vấn nhà thầu trong đoạn ghi âm mặc cả chung chi

(PLO)- Ông N. xác định toàn bộ nội dung ghi âm là có thật, không cắt xén. Trong khi trước đó, tại cuộc họp báo, tỉnh Cà Mau thông tin ông S., Phó chủ tịch huyện Phú Tân, phủ nhận đoạn ghi âm này liên quan đến mình.