Kết luận thanh tra dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Đồng thời, ông Phong giao Sở TN&MT TP tham mưu UBND TP thu hồi đất của Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh đã được giao theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26-11-1999 của Thủ tướng theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/2.000 Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, Chủ tịch TP giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND TP. Từ đó tham mưu TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601 ha.

Bên cạnh đó, giao huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 của khu sinh thái văn hóa, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành.

Kết luận thanh tra dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc ảnh 1
Nhiều thiếu sót, sai phạm đã bị Thanh tra TP chỉ ra liên quan đến Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc. Ảnh: Thanh tra TP.HCM

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại ba xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP.

Mặt khác, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2.000.

Chủ tịch TP giao Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có với Công ty CP quốc tế C&T, Công ty CP Sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc do tòa án giải quyết theo quy định.

Đồng thời, tổng công ty chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601 ha; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của tổng công ty đã có các thiếu sót liên quan đến dự án này.

10 mốc dự án Khu sinh thái VH Vĩnh Lộc 'treo' 20 năm qua
10 mốc dự án Khu sinh thái VH Vĩnh Lộc 'treo' 20 năm qua

(PLO)- Theo khoản 3 Điều 51 Văn bản hợp nhất Luật Đất đai và 37 luật khác liên quan quy hoạch số 21 có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất đã triển khai lập, điều chỉnh, thẩm định trước ngày 1-1-2019 phải được phê duyệt trước 1-7-2019.

Xa lộ Hà Nội kỳ vọng trở thành ‘phố Wall’ Thủ Đức

Xa lộ Hà Nội kỳ vọng trở thành ‘phố Wall’ Thủ Đức

(PLO)- Cùng với việc UBND TP.HCM lựa chọn khu Trường Thọ là trung tâm TP mới Thủ Đức, 10 khu đô thị dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên cũng đang được Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP.HCM đệ trình phê duyệt chính thức.