Kết quả lấy ý kiến sáp nhập, thành lập TP Thủ Đức tương lai

Sau một ngày thực hiện việc lấy ý kiến cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức về việc sáp nhập ba quận, lấy tên mới là TP Thủ Đức, các quận đã có kết quả lấy ý kiến cử tri.

Kết quả lấy ý kiến sáp nhập, thành lập TP Thủ Đức tương lai ảnh 1
Người dân thực hiện việc bỏ phiếu lấy ý kiến tại KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. ẢNH: THANH TUYỀN.

Về nội dung sáp nhập  quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới:

Quận 2 có tổng số hơn 72.500 cử tri bỏ phiếu có 82% số cử tri đồng ý; 15% cử tri không đồng ý; 142 ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 142.000 cử tri bỏ phiếu, trong đó 97% cử tri đồng ý; 2,29% cử tri không đồng ý và 152 cử tri có ý kiến khác.

Quận Thủ Đức có 197.000 cử tri đi bỏ phiếu, gần 98,11% người đồng ý sáp nhập; 0,74% không đồng ý, số còn lại có ý kiến khác.

Về nội dung đơn vị hành chính mới được lấy tên là TP Thủ Đức:

Quận 2 có gần 76,9% cử tri đồng ý, hơn 20% cử tri không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 96% cử tri đồng ý, gần 3,2% cử tri không đồng ý và có 586 ý kiến khác.

Quận Thủ Đức có 97,68% cử tri đồng ý; 1,1% cử tri không đồng ý và 108 cử tri có ý kiến khác.

Theo đó, kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua HĐND phường, quận. Ngày 10-10 sẽ trình UBND TP.HCM.

Ngày 12-10, HĐND TP.HCM sẽ họp, có nghị quyết về nội dung trên.