Kết quả lấy ý kiến sáp nhập, thành lập TP Thủ Đức tương lai

Sau một ngày thực hiện việc lấy ý kiến cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức về việc sáp nhập ba quận, lấy tên mới là TP Thủ Đức, các quận đã có kết quả lấy ý kiến cử tri.

Kết quả lấy ý kiến sáp nhập, thành lập TP Thủ Đức tương lai ảnh 1
Người dân thực hiện việc bỏ phiếu lấy ý kiến tại KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. ẢNH: THANH TUYỀN.

Về nội dung sáp nhập  quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới:

Quận 2 có tổng số hơn 72.500 cử tri bỏ phiếu có 82% số cử tri đồng ý; 15% cử tri không đồng ý; 142 ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 142.000 cử tri bỏ phiếu, trong đó 97% cử tri đồng ý; 2,29% cử tri không đồng ý và 152 cử tri có ý kiến khác.

Quận Thủ Đức có 197.000 cử tri đi bỏ phiếu, gần 98,11% người đồng ý sáp nhập; 0,74% không đồng ý, số còn lại có ý kiến khác.

Về nội dung đơn vị hành chính mới được lấy tên là TP Thủ Đức:

Quận 2 có gần 76,9% cử tri đồng ý, hơn 20% cử tri không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 96% cử tri đồng ý, gần 3,2% cử tri không đồng ý và có 586 ý kiến khác.

Quận Thủ Đức có 97,68% cử tri đồng ý; 1,1% cử tri không đồng ý và 108 cử tri có ý kiến khác.

Theo đó, kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua HĐND phường, quận. Ngày 10-10 sẽ trình UBND TP.HCM.

Ngày 12-10, HĐND TP.HCM sẽ họp, có nghị quyết về nội dung trên. 

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

(PLO)- Chuyển đổi số là chìa khóa cho bâng cao hiệu quả hành chánh vì nó không chỉ cải thiện về thủ tục mà còn giảm người, giảm chức danh và tiến tới giảm cả công sở.