Khai man để hưởng chế độ thương binh hơn 19 năm nay

Kết quả xác minh của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho thấy năm 1995 với sự quản lý lỏng lẻo của UBND thị trấn Chí Thạnh, UBND huyện Tuy An, bà Nguyệt đã làm hồ sơ khai không trung thực, không đúng thực tế để được công nhận là thương binh hạng 4/4 và hưởng chế độ trợ cấp từ đó đến nay. Hai người chứng nhận hồ sơ cho bà Nguyệt không đảm bảo điều kiện, tiêu chí theo quy định do một người là chồng bà Nguyệt, người còn lại là chú bên chồng. Mặt khác, quy trình xét duyệt từ xã đến huyện không đúng trình tự thủ tục, hồ sơ không đảm bảo pháp lý. Sở LĐ-TB&XH yêu cầu UBND thị trấn Chí Thạnh rút công nhận bà Nguyệt là thương binh; UBND huyện Tuy An thu hồi giấy chứng nhận thương tật 22% đã cấp cho bà Nguyệt.

T.LỘC