Cơ quan trả lời

Khám chữa bệnh tại bệnh viện tư có được thanh toán BHYT?

(PLO)- Người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT sẽ được cơ quan BHXH thanh toán chi phí điều trị theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có thẻ BHYT tại bệnh viện (BV) tuyến huyện. Tuy nhiên, gần nhà tôi có BV tư nhân nhưng BV này không ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) với cơ quan BHXH.

Cho tôi hỏi nếu tôi đi KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng với cơ quan BHXH thì tôi có được hưởng mức hưởng BHYT không? Nếu được thì cơ quan BHXH chi trả mức hưởng BHYT như thế nào?

Bạn đọc Văn Tâm (TP.HCM)

khám chữa bệnh
Người dân chờ khám chữa bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BHXH TP.HCM trả lời: Trường hợp người bệnh đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế không ký hợp đồng (nội, ngoại trú tuyến huyện; nội, ngoại trú tuyến tỉnh; nội trú tuyến Trung ương) thì được Quỹ BHYT thanh toán theo quy định như sau:

Trường hợp người bệnh đến đăng ký KCB BHYT tại cơ sở KCB tuyến huyện hoặc tương đương, không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) được cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng.

Mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB. Nếu người bệnh đăng ký KCB BHYT nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đến đăng ký KCB BHYT nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương, không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) thì được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá một lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đến đăng ký KCB BHYT nội trú tại cơ sở KCB tuyến Trung ương và tương đương, không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) thì được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm