Khi bộ máy quá cồng kềnh…

Đây được xem là một công việc cấp bách hiện nay nhằm tinh giản biên chế, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả của các cơ quan công quyền.

Trước đó, từ trung tuần tháng 2-2017, Bộ Nội vụ đã đăng tải công khai dự thảo nghị định (thay thế Nghị định 24/2014) quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để lấy ý kiến nhân dân mà tinh thần xuyên suốt cũng là chuyện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có lẽ chưa khi nào câu chuyện về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy lại nóng như hiện nay bởi bộ máy đã trở nên quá cồng kềnh; số người hưởng lương từ ngân sách quá lớn; số lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều.

Khi bộ máy quá cồng kềnh tất sẽ dẫn tới hệ quả là biên chế sẽ không ngừng tăng. Đội ngũ hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách quá đông nên hệ quả là Nhà nước không có đủ tiền để tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, điệp khúc “lương không đủ sống” vẫn diễn ra suốt những năm qua.

Để hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp mà theo đó không nhất thiết trung ương có cơ quan nào thì ở cấp tỉnh, cấp huyện phải có cơ quan đó. Bên cạnh đó, cần tổng rà soát đội ngũ công chức, viên chức toàn quốc; ban hành cơ chế chuẩn để đánh giá tổng thể, khách quan về năng lực, chất lượng công chức, viên chức làm tiền đề cho việc xác định số cần tinh giản nhằm tránh tình trạng cào bằng và lợi dụng tinh giản biên chế để sa thải những người không cùng cánh.

Tinh giản biên chế hiện nay phải đi cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; sử dụng đúng người, đúng việc. Cần quy định chặt chẽ và thống nhất “cứng” ở tất cả đơn vị chỉ quy định hai hoặc ba cấp phó, tránh tình trạng “loạn” cấp phó như hiện nay.

Từ khi lên nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần cam kết sẽ xây dựng một chính phủ kiến tạo, chính phủ liêm chính. Một chính phủ kiến tạo cần rất nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí không kém phần quan trọng là bộ máy nhà nước phải thật sự tinh gọn, hoạt động minh bạch và có hiệu quả.