Khi nào được quỹ bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vào ngày 15-1 vừa qua.

Nghị định 03/2021 có hiệu lực kể từ 1-3, thay thế cho Nghị định 103/2008.

Một trong những điểm mới tại nghị định này là quy định về nội dung chi quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Theo Điều 27 Nghị định 03/2021, nguồn quỹ Bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng vào mục đích hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp sau:

- Không xác định được xe gây tai nạn.

- Xe không tham gia bảo hiểm.

- Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định Nghị định 03/2021, trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Mức chi cụ thể là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong. Trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu thì được hưởng 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ.

Trước đây, theo Nghị định 103/2008 và Thông tư 103/2009 của Bộ tài chính, trong các trường hợp chi hỗ trợ nhân đạo nêu trên thì mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm.

Khoản chi này để hỗ trợ chi phí mai táng đối với thiệt hại về tính mạng và hỗ trợ trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn của người thứ ba và hành khách chuyên chở trên xe. Mức hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ thương tật toàn bộ vĩnh viễn là 20 triệu đồng/người/vụ.

Theo Nghị định 03/2021, bên cạnh mục đích hỗ trợ nhân đạo, nguồn quỹ này còn được sử dụng trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ; chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm