Không áp dụng thuế VAT đối với thức ăn chăn nuôi

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định. Đồng thời bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng đối với người chăn nuôi. Khi mặt hàng thức ăn chăn nuôi được miễn thuế VAT thì đồng nghĩa với doanh nghiệp sản xuất thức ăn sẽ giảm giá thức ăn chăn nuôi hoặc bình ổn giá và người chăn nuôi sẽ có lợi thoát khỏi khó khăn.