‘Không để tình trạng nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp rồi trả lại đề nghị bổ sung’

Để triển khai gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, doanh nghiệp (DN), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ DN, người lao động (NLĐ) một cách nhanh chóng, kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết theo quyết định của Chính phủ, ngành bảo hiểm thực hiện ba chính sách hỗ trợ DN và NLĐ gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

‘Không để tình trạng nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp rồi trả lại đề nghị bổ sung’ ảnh 1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp triển khai thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến NLĐ và DN.

Vì vậy ông Trần Đình Liệu yêu cầu việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng và công văn hướng dẫn của ngành.

“Phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung” - Phó Tổng Giám đốc BHXH chỉ đạo.

Để xác định được đúng đối tượng hỗ trợ, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ lưu ý, BHXH các tỉnh, thành phố phải nghiên cứu kỹ các văn bản trong tổ chức thực hiện và có phương án thực hiện khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương.

Cạnh đó, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo theo ngày về BHXH Việt Nam; đặc biệt là các vướng mắc để được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

“Toàn ngành cần tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan của NLĐ và người sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ và báo cáo, tổng hợp…” - ông Hào nhấn mạnh.

Để thực hiện các quy trình hỗ trợ, BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

Trước đó, vào ngày 1-7, Chính phủ ban hành gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, DN với 12 chính sách mới ban hành trực tiếp hỗ trợ tiền mặt một lần cho NLĐ bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng dịch, nhóm yếu thế như lao động nữ mang thai, các F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch…

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.