Không được vay ngân hàng quá 6 tỉ đồng/người

Thông tư này được xem là một trong những quy định để cụ thể hoá việc triển khai Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế (Basel II) với nhiều "tường lửa" chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.
Dự thảo lần này cũng đề cập tới khái niệm "cấp tín dụng bán lẻ", hoạt động cho vay đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, tổng dư nợ cho vay với nhóm khách hàng này không được vượt quá 6 tỷỉ đồng và không vượt 0,2% tổng dư nợ cho vay bán lẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm