Không phát hiện virus Zika, địa phương chịu trách nhiệm

Ông Phu khẳng định việc ngăn ngừa và phòng tránh là yếu tố quan trọng hàng đầu, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề về an ninh, kinh tế, chính trị xã hội… “Thứ nhất, dịch bệnh có thể vào Việt Nam bất cứ lúc nào và bùng phát mạnh. Thứ hai, khi dịch bệnh bùng phát chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản giống như sốt xuất huyết vì chưa có loại thuốc nào trị bệnh” - ông Phu nói.