Kiểm tra 12 trường học có yếu tố nước ngoài

Đó là các trường: THPT Quốc Tế Mỹ, THCS-THPT Quốc tế Anh Việt, quốc tế Úc, Quốc tế TP.HCM, Song ngữ quốc tế Horizon, quốc tế Nam Sài Gòn, THCS-THPT Đinh Thiện Lý, quốc tế Khai Sáng, quốc tế Canada, THCS-THPT quốc tế APU, Tiểu học-THCS-THPT quốc tế Saigon Pearl, quốc tế Singapore.

Theo đó, những trường này sẽ được Sở kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình dạy và học, PCCC, an ninh, điều kiện làm việc và chế độ cho người lao động, hồ sơ lưu trữ và thực hiện công khai trong giáo dục.

Đợt kiểm tra này sẽ là cơ sở để Sở nắm bắt thực tế và có kế hoạch chấn chỉnh hoạt động của các trường theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm