Kiến nghị cứu doanh nghiệp khi có nguy cơ bị mua lại

Theo HUBA, thực hiện cách ly xã hội đã ngăn chặn hiệu quả khả năng lây lan của dịch COVID-19 nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Hiện nay, nhiều DN bị thiệt hại có một số nhu cầu được hỗ trợ để khôi phục hoạt động sau dịch gồm: Vay tiền không tính lãi để trả lương, giữ chân người lao động; vay vốn lưu động ngắn hạn để sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; vay vốn trung hạn đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số phù hợp nhu cầu tái cơ cấu sản xuất, tái cơ cấu DN...

HUBA kiến nghị mở rộng đối tượng DN được nhận hỗ trợ với thủ tục đơn giản nhất; Nhà nước có chính sách sẵn sàng giải cứu DN khi có nguy cơ bị mua lại. Bên cạnh đó, việc kéo dài thời gian nợ thuế đến cuối năm tạo cơ hội khôi phục sản xuất, kinh doanh thay vì 3-5 tháng là quá ngắn.