Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch, các PCT tỉnh An Giang

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Chiến Bình vừa ký thông báo kết luận thanh tra “Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN)”. Theo đó, TTCP đã kiến nghị nhiều vấn đề và được Thủ tướng đồng ý chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh An Giang nghiêm túc thực hiện.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch, các PCT tỉnh An Giang ảnh 1

Ông Nguyễn Chiến Bình phát biểu trong một hội nghị. Ảnh: Ái Nhân

Cụ thể, TTCP kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang trong công tác chỉ đạo điều hành việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN đã để xảy ra các thiếu sót. Kết luận này cho hay qua kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, thấy hầu hết các đơn vị, nhiều hồ sơ không lưu giữ đúng quy định, thiếu hoặc có nhật ký đoàn thanh tra, nhiều biên bản thiếu ngày tháng năm lập, kết thúc biên bản; thời gian thanh tra khiếu nại còn kéo dài chưa đúng quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, TTCP cũng đề nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm túc công tác tiếp dân, trong đó điển hình là chủ tịch UBND TP Châu Đốc…

Đáng chú ý, TTCP yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo chuyển hồ sơ bốn vụ tham nhũng qua công an tỉnh để xem xét, xử lý đúng quy định của pháp luật về PCTN vì bốn vụ việc này vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nhưng trước đó chỉ được xem xét xử lý hành chính. Đó là các vụ vi phạm xảy ra tại Trung tâm văn hóa huyện Châu Phú; TrườngTHPTAn Phú, huyện An Phú; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Chợ Mới và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang.

Trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quá trình thanh tra giai đoạn từ năm 2001 đến 2010 của tỉnh An Giang, TTCP cho hay còn tồn tại nhiều thiếu sót, vi phạm. Trong đó có vấn đề chất lượng đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo. Cùng đó, trong việc xác định đơn giá đất, tỉnh đã không áp dụng đầy đủ các phương pháp theo quy định, nguyên tắc xác định giá đất không thống nhất, dẫn đến việc chi hỗ trợ các dự án ở các mức khác nhau.

Kết luận này cũng cho hay tổng TTCP ban hành quyết định truy thu số tiền trên 36,6 tỉ đồng là tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra. Đồng thời giao chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Cục Thuế tỉnh An Giang đôn đốc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền nợ đọng tiền sử dụng đất đến thời điểm 31-12-2012 là 42,203 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất trên 39,322 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận này, TTCP kiến nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra việc đầu tư chuyển đổi doanh trại quân đội (khu đất hơn 5,1 ha do BCH Quân sự thị xã Châu Đốc quản lý) cho DNTN Toàn Thắng, nhất là việc sử dụng khoản tiền 50 tỉ đồng đã nhận của DN này. TTCP cho rằng việc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ban hành Quyết định 416 ngày 27-10-2004 giao đất cho DNTN Toàn Thắng là không đúng pháp luật được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai 2003 và khoản 4, khoản 6 Điều 83 Nghị định 181 của CP. Diễn tiến cụ thể của sự vụ này như sau: Ngày 27-10-2004, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ban hành Quyết định 416/QĐ-QK giao cho DNTN Toàn Thắng 51.798 m2 đất do BCH Quân sự thị xã Châu Đốc đang quản lý tại phường Châu Phú, thị xã Châu Đốc và DN có trách nhiệm hỗ trợ mua đất và xây dựng cơ sở doanh trại mới cho một số đơn vị quân đội với tổng giá trị 50 tỉ đồng. DNTN Toàn Thắng đã hoàn thành trách nhiệm mua đất và xây dựng doanh trại cho các đơn vị quân đội với tổng giá trị 50 tỉ đồng và được xác nhận theo biên bản xác nhận ngày 7-8-2009 giữa DN và Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

GIA TUỆ