Kiến nghị thêm chế tài với người phát ngôn cơ quan nhà nước

Văn bản đề nghị hủy bỏ chế tài xử phạt báo chí quy định tại một số nghị định và bổ sung chế tài xử phạt người phát ngôn cơ quan nhà nước về cung cấp thông tin vào Nghị định 159/2013 (về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản).

Cụ thể, văn bản này đề nghị hủy bỏ các điều khoản quy định về xử phạt nhà báo, cơ quan báo chí ở tám nghị định do các bộ, ngành soạn thảo. Văn bản trên cũng kiến nghị thống nhất giao một đầu mối là Bộ Thông tin và Truyền thông xác định và xử phạt hành vi thông tin sai sự thật theo Nghị định 159/2013... Kiến nghị cuối cùng là bổ sung chế tài đối với người phát ngôn cơ quan nhà nước khi có hành vi chậm cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai và cung cấp thông tin không đầy đủ.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm