5 công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt
(PLO)- Các công ty này vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH và Cục quản lý lao động ngoài nước vừa xử phạt ba công ty đưa lao động đi nước ngoài làm việc hàng chục triệu đồng. Các công ty này vi phạm liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây bị phạt 50 triệu đồng. Lý do công ty này không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định của pháp luật. Công ty này còn bị đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động hai tháng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng BIMEXCO bị xử phạt 15 triệu đồng. Lý do, công ty này không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cục quản lý lao động ngoài nước cũng xử phạt Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nhân lực PITSCO, 20 triệu đồng. Lý do, công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng thu hồi giấy phép hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP, do công ty này không làm thủ tục đổi giấy phép.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng thu hồi giấy phép hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần Liên kết nhân lực Việt Nhật.

PHONG ĐIỀN