Theo đó, ADB dự báo kinh tế Việt Nam (VN) sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Mặc dù tăng trưởng của VN có xu hướng giảm tốc dần nhưng VN vẫn là quốc gia duy trì được mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia của ADB tại VN, đánh giá nền kinh tế VN đã đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2018, do xuất khẩu và nhu cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ. Điều này sẽ được tiếp tục duy trì trong năm 2019 do tăng trưởng kinh tế được sự hỗ trợ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu nội địa được duy trì.

“Động lực tăng trưởng sẽ được tiếp tục nhờ những cải cách đang diễn ra để cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đầu tư tư nhân. Tăng trưởng sẽ tiếp tục được thể hiện một cách toàn diện ở các lĩnh vực, dựa trên cơ sở tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ…” - ông Eric Sidgwick nhấn mạnh.

ADB cũng dự báo lạm phát của VN năm 2019 ở mức bình quân 3,5% và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020.