(PL)- Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh hiện có sáu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (ở hai huyện Châu Đức và Tân Thành) đang chuẩn bị xây dựng có khả năng gây tác động đến nguồn nước sinh hoạt toàn tỉnh.

Ngoài ra, dự án sân golf tại Châu Đức cũng có tác động trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Minh Sanh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm vị trí mới thay thế, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

HÀ THÁI