Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO ).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 125 triệu đồng do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cụ thể, năm 2013, Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK ngày 06/9/2013 nhưng đến nay chưa đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP Xây dựng Công trình 545 (NBN) với số tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Xây dựng Công trình 545 báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị định Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2015; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016,…