Thông tin từ Bộ Công Thương, từ đầu năm 2019 tại Việt Nam có 30 doanh nghiệp (DN) hoạt động được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo quy định của Nghị 40/2018/NĐ-CP thì tính đến tháng 8-2020, chỉ còn 21 DN có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 30% so cuối năm 2018.

Trong số 12 DN đã chấm dứt hoạt động có năm DN bị thu hồi giấy chứng nhận do không đáp ứng điều kiện mới của Nghị định 40, hai DN tự nguyện chấm dứt hoạt động. Hai DN không được gia hạn giấy chứng nhận do không duy trì các điều kiện theo quy định Nghị định 40; hai DN hết hạn giấy chứng nhận và không làm thủ tục gia hạn; một DN bị thu hồi giấy chứng nhận do vi phạm điều cấm của Nghị định 40.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp giảm 30% - ảnh 1
 

Đáng chú ý, qua số liệu báo cáo của 24 DN hoạt động bán hàng đa cấp, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 là hơn 1,1 triệu người, giảm khoảng 12% so với cuối năm 2018. Trong đó, lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chiếm khoảng 50%.

Tuy nhiên, tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2019 của các DN đạt khoảng 12.575 tỷ đồng, tăng 1.739 tỷ đồng so với năm 2018.

Năm 2019, tổng số thuế đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.661 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thuế giá trị gia tăng do người tiêu dùng chi trả và thuế xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp đã được chú trọng. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành thanh tra chuyên ngành chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp. 

Đồng thời đã xử phạt bốn DN với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của một DN. Riêng tổng số tiền phạt của các cơ quan quản lý tại địa phương là 1.139 triệu đồng.

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng giới thiệu trang thông tin điện tử quản lý bán hàng đa cấp mới nâng cấp và ứng dụng mới, www.bhdc.vcca.gov.vn có thể hỗ trợ cung cấp các thông số liệu cập nhật, minh bạch, đầy đủ về lĩnh vực bán hàng đa cấp.