(PL)- Ngày 7-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hợp đồng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vay thêm 2.500 tỉ đồng bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) và Nhiệt điện Duyên Hải 1 (Trà Vinh).

Trước đó, ngày 24-2-2012, VDB và EVN cũng đã ký hợp đồng tín dụng với số vốn vay 5.000 tỉ đồng để đầu tư hai dự án này.

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhiệt điện Duyên Hải 1 có tổng công suất 2.400 MW với tổng mức đầu tư hơn 52.700 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2012, EVN có trên 80 dự án nguồn điện và lưới điện vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB với số vốn đã ký tín dụng đầu tư là 36.902 tỉ đồng, số vốn đã giải ngân gần 30.000 tỉ đồng, dư nợ vay hơn 19.000 tỉ đồng.

TRÀ PHƯƠNG