Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng nghị định về Công ty Quản lý Tài sản, trình Chính phủ xem xét ban hành.

Theo VOV, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2012 đã thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh/thành tiếp tục triển khai nghiêm Chỉ thị số 25 ngày 26-9-2012 của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá để phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chính phủ đặc biệt lưu ý việc bảo đảm cung - cầu hàng hóa, không để thiếu hàng sốt giá; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông …

Thành lập Công ty Quản lý Tài sản

Cạnh đó, Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề án định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020. Theo nhận xét của Chính phủ, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, công tác quản lý nhà nước còn bất cập, hệ thống thể chế, chính sách chưa đồng bộ.

Trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém để cải thiện môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao hơn, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn thiện đề án theo hướng làm rõ các cơ chế, chính sách gắn với những tiêu chí cụ thể để thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đặc biệt là các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng ít năng lượng, có giá trị gia tăng và giá trị kinh tế - xã hội cao.

Về hai đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và thành lập Công ty Quản lý Tài sản (do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình), Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hai đề án để báo cáo Thủ tướng xem xét trước khi trình Bộ Chính trị. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng nghị định về công ty Quản lý Tài sản, trình Chính phủ xem xét ban hành.

Tập trung hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Nghị quyết giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn chỉnh và ban hành báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2012; công tác cải cách hành chính năm 2012… Đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2013.

Nghị quyết giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Ngoài ra, nghị quyết yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương mình, đồng thời tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt để tổ chức thực hiện các nghị quyết này ngay từ những ngày đầu của năm 2013 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

TB