Hội viên đối thoại với lãnh đạo CFY vào ngày 6-4- Ảnh: PM
Hội viên đối thoại với lãnh đạo CFY vào ngày 6-4- Ảnh: PM
(PLO)- Liên quan đến vụ đóng cửa Câu lạc bộ Centuryon thuộc sở hữu của Trung tâm Thể hình và yoga California (CFY) ở quận 7, TP.HCM đã dẫn đến cuộc tranh chấp dữ dội giữa hội viên và CFY, ban lãnh đạo CFY vừa có văn bản trả lời bốn kiến nghị mà các hội viên Câu lạc bộ Centuryon đã đặt ra cho ban lãnh đạo tại cuộc đối thoại vào ngày 6-4-2018.

Liên quan đến vụ đóng cửa Câu lạc bộ Centuryon thuộc sở hữu của Trung tâm Thể hình và yoga California (CFY) ở quận 7, TP.HCM đã dẫn đến cuộc tranh chấp dữ dội giữa hội viên và CFY, ban lãnh đạo CFY vừa có văn bản trả lời bốn kiến nghị mà các hội viên Câu lạc bộ Centuryon đã đặt ra cho ban lãnh đạo tại cuộc đối thoại vào ngày 6-4-2018.

Công văn này nêu rõ: CFY sẽ chuyển giao các hợp đồng thành viên và hợp đồng huấn luyện viên cá nhân của các hội viên có mong muốn ở lại tập Crescent Plaza cho đơn vị mới với quyền lợi, nghĩa vụ tương đương và số thời gian còn lại của hợp đồng mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

CFY sẽ thanh lý hợp đồng thành viên cũng như hợp đồng huấn luyện viên cá nhân và hoàn trả số tiền hội viên đã đóng sau khi khấu trừ chi phí cho số tháng dịch vụ mà hội viên đã sử dụng.

CFY cũng nhấn mạnh: Hội viên muốn thanh lý hợp đồng và nhận phần hoàn trả của khoảng thời gian chưa sử dụng thì liên lạc đến Centuryon cho đến ngày 30-4.

CFY cũng cho biết: Hội viên cũng có quyền lựa chọn chuyển về các câu lạc bộ khác trong hệ thống CFY với quyền lợi đảm bảo ngang bằng với quyền lợi đã ký trong hợp đồng tại Centuryon.

Trong trường hợp câu lạc bộ mới không có các quyền lợi tương đương, CFY phải bù lại quyền lợi khác theo sự thỏa thuận giữa hai bên, nhằm đảm bảo sự hợp lý về giá trị hợp đồng mà hội viên đã thanh toán.

Và cuối cùng, với các hội viên chưa kích hoạt hợp đồng, CFY hoàn trả số tiền thanh toán trên hợp đồng và hỗ trợ 1-2 tháng tập luyện tại các trung tâm mà hội viên lựa chọn, nhằm không gián đoạn thời gian tập luyện của hội viên và để hội viên cân nhắc ký hợp đồng với câu lạc bộ mới.

Phương Minh