Các lô hàng cá philê đông lạnh của một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam, sau khi được kiểm tra tại cảng của Liban, đã không đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, đối với hàng nhập khẩu của Liban. Sản phẩm nhiễm vi khuẩn Listeria Monositogenis không được thông quan, buộc phải tái xuất, dù đã được kiểm tra trước khi xuất hàng. Tuy số lượng hàng không được thông quan lần này không nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN xuất khẩu, cũng như uy tín của ngành thủy sản Việt Nam.

Theo Vasep, Liban là một thị trường quan trọng của thủy sản xuất khẩu tại khu vực Trung Đông. Năm 2012, xuất khẩu thủy sản sang Liban đạt 21,8 triệu USD chiếm 40,4% tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam xuất sang đây. Vasep khuyến cáo các DN cần tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa khi xuất sang thị trường này.

QUANG HUY