Năm 2013 sẽ có chín DNNN được cổ phần hóa, năm 2014 cũng có chín DNNN và năm 2015 là 11 DNNN.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP đề nghị Ban Đổi mới quản lý DN lưu ý việc giúp các DN này trên đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, bởi dù có cơ quan tư vấn nhưng DN vẫn phải dành nhiều thời gian cho hàng loạt các thủ tục hành chính.

TÚ UYÊN