Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng McCully đề nghị hai bên sớm thảo luận về các lĩnh vực và sản phẩm ưu tiên khuyến khích xuất nhập khẩu của mỗi nước; xúc tiến để VN tăng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy hải sản vào thị trường New Zealand. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, trong đó New Zealand hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật cho VN. New Zealand cũng cam kết tiếp tục dành hỗ trợ phát triển (ODA) cho VN.

Về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.