(PL)- Sáng 5-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông điệp quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Giá mua lại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam là 0 đồng/cổ phần.

 

Theo quyết định này, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của VNCB. Điều lệ hoạt động của ngân hàng mới sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ cấu, tổ chức của ngân hàng mới cũng được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng trong lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình của VNCB thành Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuân đã được chỉ định làm chủ tịch Ngân hàng Xây dựng. Ông Đàm Minh Đức tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Sau khi tiếp quản Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, NHNN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phương án tái cơ cấu xử lý những tồn tại, yếu kém đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai các giải pháp phát triển Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam hoạt động an toàn, đúng pháp luật.

YÊN TRANG