Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến về việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020.

Báo cáo của TKV cho thấy, việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn này khó hoàn thành trong năm 2019 (theo chỉ đạo của Chính phủ). TKV đã đề xuất điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ TKV sang cuối năm 2020, trường hợp tiếp tục có vướng mắc về xử lý nhà đất, tài chính thì tiếp tục điều chỉnh tiến độ qua năm 2021.

TKV cho biết, theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp thì phương án sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Tài chính và địa phương) trước khi ban hành quyết định thực hiện cổ phần hóa.

Thực tế, diện tích đất đai mà TKV đang quản lý, sử dụng được phân bố ở 32 tỉnh, TP. Do đó, nếu không có vướng mắc thì nhanh nhất đến hết năm 2019, phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất và phương án sử dụng đất của TKV phực vụ cổ phần hóa mới được phê duyệt.

Ủy ban cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với TKV và các đại phương rà soát các cơ sở nhà đất để lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của TKV. Tuy nhiên, do địa điểm của TKV nằm ở 32 tỉnh, TP với hơn 1.000 nhà đất của công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc nên cần có thời gian rà soát theo đúng quy định của Bộ Tài chính.