Dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài là tòa cao ốc-văn phòng làm việc tại TP Tuy Hòa (do Công ty SP Chemicals Ltd. (Singapore) đăng ký đầu tư) với số vốn 5 triệu USD đến nay không triển khai, không thực hiện ký quỹ.

14 dự án còn lại đều do các doanh nghiệp trong nước đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, trồng rừng, chăn nuôi, trung tâm thương mại, kinh doanh xăng dầu, chế biến lâm sản. Các dự án này đã hết thời hạn hiệu lực nhưng nhà đầu tư vẫn chưa thỏa thuận được địa điểm, không ký quỹ, chưa có thiết kế cơ sở.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh, những dự án “treo” này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong vùng thực hiện dự án.

T.VIỆT