Ngày 21-5, Chính phủ đã có báo cáo gửi các ĐB Quốc hội về điều hành giá điện. Trong đó, Chính phủ lý giải nguyên nhân tăng giá điện 8,36% từ ngày 20-3-2019.

Theo đó, Chính phủ cho biết, việc tăng giá điện đã được các Bộ ngành xem xét cẩn trọng, đúng quy định. Cụ thể, theo quy định, giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh từ tháng 6-2018 (sau 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất là 1-12-2017). Tuy nhiên, căn cứ thực tế các yếu tố chi phí đầu vào cấu thành giá điện và để đảm bảo ổn định giá cả, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chính phủ đã quyết định không điều chỉnh giá điện trong năm 2018.

Trong năm 2019, Chính phủ tiếp tục xem xét điều hành điều chỉnh giá điện. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện vào thời điểm phù hợp trong năm 2019, trong đó có tính đến việc điều chỉnh giá khí theo cơ chế thị trường, giá than bán cho sản xuất điện, phân bổ lỗ chênh lệch tỉ giá và lợi nhuận của EVN chỉ ở mức 3%.

Vào tháng 1-2019, Bộ Công Thương đã đề xuất tăng giá điện ở ba mức: 7,31%; 8,36% và 9,26%. Sau khi lắng nghe ý kiến các bộ ngành, Thủ tướng đã kết luận chủ trương điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2019 theo phương án tăng 8,36% và Bộ Công Thương chọn thời điểm tăng giá trong khoảng 15 đến 30-3-2019.

Về hóa đơn tiền điện tăng cao trong thời gian qua, qua kiểm tra từ Bộ Công Thương cho thấy, EVN đã thực hiện đúng quy định trong công tác niêm yết công khai giá điện mới, công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện, áp giá bán lẻ điện và thanh toán tiền điện. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện các trường hợp gian lận, cố tình tính toán sai tiền điện đối với các khách hàng sử dụng điện.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng về điều chỉnh cơ cấu biểu giá điện bậc thang đối với các khách hàng điện sinh hoạt phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện, hướng tới mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ; tiếp tục chương trình khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng và phát triển thị trường điện với mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2021.

Cùng với đó, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các hộ chính sách, hộ nghèo theo quy định.

Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019, để công bố công khai kết quả kiểm tra.