(PL)- “Không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước là kém hiệu quả, là thua lỗ, là tiêu cực. Kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân.

Dứt khoát các ngân hàng yếu kém phải kiểm soát chặt chẽ, cần thiết thì sáp nhập, giải thể theo đúng pháp luật”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngày 27-8.

Phiên họp lần này, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận các giải pháp, biện pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, kinh doanh.

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho rằng tám tháng đầu năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên các mặt, kinh tế vĩ mô ngày một ổn định… Với đà này, Thủ tướng đưa ra dự báo tăng trưởng cả năm có thể đạt 5,8%...

Về nhóm giải pháp liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng cũng nhắc nhở các thành viên Chính phủ tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp… Đối với thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận điện, Thủ tướng yêu cầu giảm từ 1/3 đến một nửa thời gian so với hiện nay…

T.HẰNG